timas image
timas image

T I M A S

Thang Long Institute of Mathematics and Applied Sciences

Hoạt động mới diễn ra

  Gia hạn đăng kí và nộp tóm tắt báo cáo đến hết ngày 21/03/2019. Khoa Toán-Tin kết hợp với Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long (TIMAS) sễ tổ chức Hội nghị Khoa học Toán-Tin 2019 để tổng kết về những kết quả nghiên cứu mới cho đến 12/2018. Những chủ[...]
Hội nghị Toán – Tin năm 2019 đã diễn ra từ ngày 13-15/4/2019 tại Tuần Châu, Hạ Long. Tham gia Hội nghị có hơn 70 nhà khoa học đến từ Trường Đại học Thăng Long, Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Quốc Gia TP HCM, Đại học Quy[...]
  Gia hạn đăng kí và nộp tóm tắt báo cáo đến hết ngày 21/03/2019. Khoa Toán-Tin kết hợp với Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long (TIMAS) sễ tổ chức Hội nghị Khoa học Toán-Tin 2019 để tổng kết về những kết quả nghiên cứu mới cho đến 12/2018. Những chủ[...]
  Khoa Toán-Tin kết hợp với Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long (TIMAS) sễ tổ chức Hội nghị Khoa học Toán-Tin 2019 để tổng kết về những kết quả nghiên cứu mới cho đến 12/2018. Những chủ đề chính của Hội nghị là các hướng nghiên cứu chính của các cán[...]
  Khoa Toán-Tin kết hợp với Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long (TIMAS) sễ tổ chức Hội nghị Khoa học Toán Tin 2019. I/ Thời gian:  13-14/4/2019 II/ Địa điểm:  Vườn ươm Tài năng Talinpa, Tuần Châu, Hạ Long III/Ban Chương trình + Ban Tổ chức: Ban Chương trình Đỗ Ngọc[...]
Giáo sư Lê Văn Thiêm (29/3/1918 – 3/6/1991) là một trong những nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Cùng với Giáo sư Hoàng Tụy và các nhà toán học khác, ông là người đã thành lập Hội toán học Việt Nam. Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của[...]

Xuất bản gần đây

Sergey A. Podoshvedov and Nguyen Ba An, Designs of interactions between discrete- and continuous-variable states for generation of hybrid entanglement, Quantum Information Processing 18, 68 (2019), https://doi.org/10.1007/s11128-019-2183-z  
Nguyen Ba An, Le Thanh Dat, and Jaewan Kim, Nonstandard protocols for joint remote preparation of a general quantum state and hybrid entanglement of any dimension, Physical Review A 98, 042329 (2018),  https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.98.042329 Trịnh Viết Dược, Stable and center-stable manifolds of admissible classes for partial functional differential equations, DOI:10.1216/JIE-2018-30-4-543 Jean-Pierre Drugeon,  Thai Ha-Huy, and Thi Do Hanh Nguyen, On[...]
Prof.Le Van Cuong September 8, 2016 TIMAS Lecture Notes
Pre-prints of 2018 – TIMAS/MA/2018-24, Thomas Polstra, Pham Hung Quy, Nilpotence of Frobenius actions on local cohomology and Frobenius closure of ideals (pdf file: 34.TIMAS_MA2018_24) – TIMAS/MA/2018-25, Pham Hung Quy, On the uniform bound of Frobenius test exponents (pdf file: 35.TIMAS_MA2018_25) Pre-prints of 2017 – TIMAS/EC/2017-08, Thai Ha-Huy, Cuong Le Van, Social welfare functions for sustainable[...]
Si Duc Quang, Nguyen Thi Quynh Phuong and Nguyen Thi Nhung, Non-integrated defect relation for meromorphic maps from a Kahler manifold intersecting hypersurfaces in subgeneral position of  Pn(C), Journal of Mathematical Analysis and Applications 452 (2017) 1434–1452.  Si Duc Quang and Do Phuong An, Second main theorems for meromorphic mappings with moving hypersurfaces and uniqueness problem, Computational Methods and Function[...]

Hoạt động khoa học